גישת האורתודוקסיה הלא ציונית

ציונית , אין קבוצה חרדית המעניקה משקל כה גדול לשלמות הארץ כמו תנועת חב"ד . בעמדה שקבע הרבי יש התנגדות נחרצת לנסיגות ( המנומקת על ידי שיקול הלכתי של פיקוח נפש ) וביטחון שכל ויתור ימיט אסון על " ארץ הקודש . " העלון " שיחת שבוע" של חב"ד מקדיש מאמרי מערכת לדיון המדיני , וחסידי חב"ד מצביעים בבחירות לכנסת למפלגות ימין ולאו דווקא למפלגות חרדיות . חרף העמדות השונות שהוצגו כאן ואף שהנושא המדיני בכלל ונושא השטחים בפרט אינם עומדים במרכז סדר היום של הציבור החרדי הישראלי , הסקרים מראים שציבור זה הוא הנצי ביותר היום בציבור הישראלי היהודי ( תרשים 1 לעיל . ( יתר על כן , למרות העמדות שמשמיעים מנהיגיו , הסבורים שיש להביא בחשבון את המצב העדין של ישראל בקרב אומות העולם , דווקא הציבור החרדי הוא הפחות תומך בעמדות מסוג זה . לשם הסבר תופעה זו נראה שיש צורך באיתור ממד נוסף בקשר שבין סוגיית השטחים לציבור הדתי בישראל . להלן אבחן את הסיבות האפשריות שמעוררות עמדות כאלה בציבור החרדי הישראלי . 198 בין היתר , החשיבות שמייחסים בחב"ד לסוגיית השטחים הביאה את אנשיהם לחפש אלטרנטיבה פוליטית ל"אגודת ישראל , " שאיננה נוקטת ע...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר