הציונות הדתית א': העמדה ההגמונית וגיבושה

הזהות המוחלטת בין הציבור הדתי לבין גישת ארץ ישראל השלמה לא נוצרה מיד אחרי מלחמת ששת הימים . הבולטים שבתומכים בעמדה זו ורובם המכריע של החותמים על המנשר " למען ארץ ישראל השלמה" באו מקרב התנועה הרוויזיוניסטית ומתוך חלקים מתנועת העבודה " ) אחדות העבודה , ( " וכן מתוך 157 עמדות הציבור האורתודוקסי בארצות הברית וביתר תפוצות הגולה אינן מענייננו כאן . יש לדעתי מקום לשער שיש דמיון רב בין התפלגות הדעות בקהילות בתפוצות . אנשי רוח " לא מפלגתיים" לא דתיים . במפלגת המחנה של הציונות הדתית , המפד"ל , נשמעו עמדות שונות כלפי הנושא המדיני ועתיד השטחים . מפלגה זו השתתפה בממשלות בראשות " העבודה" ונשארה חברה בממשלת גולדה מאיר גם אחרי שגח ) "ל גוש חרות-ליברלים , שקדמה לליכוד ) פרשה מן הממשלה ב-1970 בעקבות נכונותה של הממשלה לקבל את " מסמך רוג'רס" שכלל ויתורים מדיניים . היא גם השתתפה בממשלתו הראשונה של יצחק רבין עד להתפטרותו , ב-1977 לאחר הימנעות של כמה משרי המפד"ל בהצבעת האי-אמון " ) התרגיל המבריק . ( " בעקבות עליית גוש אמונים ( שהיה , כפי שהיטיב לנסח זאת אהוד שפרינצק , " קצה הקרחון" של הנוער ה"אמוני" שהתחנך ב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר