הדיון ההלכתי

דומה לכך היא עמדתו של הרב חיים דוד הלוי ( לשעבר רבה הספרדי של תל אביב , ( שבמקומות שונים דיבר על הסתמכות על מומחים מדיניים ולעתים על הממשלה המוסמכת ( ואולי גם הוא הניח שממשלה מוסמכת היא בגדר " מומחה : ( " נבצר [ מחכמי התורה ] לפסוק באופן מוחלט , פרט להשמעת העקרון , שבשלמות ארץ ישראל לגבולותיה יש מצוה מפורשת בתורה , ושמרצוננו אין אנו רשאים בשום פנים ואופן לוותר אף על שעל אדמה אחד . באם ח"ו נעמוד תחת לחץ בינלאומי חזק שיסכן את קיומנו כעם וכמדינה , הרי שרק מומחים ליחסים בינלאומיים הם שצריכים להחליט אם הסיכון הוא רציני , ואז פקוח נפש , ואפילו ספק פיקוח נפש , דוחה כל מצוה שבתורה . הדיון בהחזרת שטחים או בהחזקתם צריך להתבסס על יסוד פשוט וברור , מה טוב להבטחת הגנתה של המדינה שהוא קיומה של האומה [ ... ] אין כל ספק בדבר מכח ההלכה , שיש זכות מלאה לממשלת ישראל להחליט על חתימת חוזה שלום עם מצרים . זו זכותה וחובתה של ממשלה להחליט במצבים כאלה עם כל הסיכוי והסיכון שיש בהחלטה מעין זו . [ ... ] ואם נסיגה זאת מסכנת את בטחון המדינה או לאו , בדבר זה אינה עוסקת הלכה זאת ולא כל הלכה אחרת . זה הכל שיקול דעת של...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר