תרשים ‭:5‬ האם חשוב לך יותר שישראל תהיה מדינה בעלת רוב יהודי או שיהודה ושומרון יישארו תמיד בשליטתה‭,?‬ דצמבר 2011 )חשוב יותר; רוב יהודי; על פי הגדרה עצמית של דתיות; באחוזים(