תרשים ‭:4‬ האם אתה מאמין או לא מאמין שמשא ומתן בין ישראל לרשות הפלסטינית יוביל בשנים הקרובות לשלום בין ישראל לפלסטינים, פברואר 2011 )באחוזים(