תרשים ‭:3‬ מה יותר חשוב מבחינתה של מדינת ישראל – שמירה של ארץ ישראל השלמה או שמירה על רוב יהודי במדינה‭,?‬ אוקטובר 2007 )באחוזים(