תרשים ‭:2‬ איזו מן המטרות הבאות חשובה לך יותר‭,?‬ אוקטובר 2007 )באחוזים(