פרק ראשון סוגיית השטחים לעומת סוגיות אחרות של דת ומדינה

סוגיית השטחים שונה מכמה בחינות מהסוגיות של דת ומדינה העומדות על סדר היום של התנועה הציונית ושל המדינה מאז הקמתן . ראשית , מדובר בסוגיה שנכפתה על סדר היום הציבורי ולא בנושא שעלה בגלל שיקולים מגזריים אלה או אחרים . המציאות שהתהוותה בעקבות מלחמת ששת הימים דרשה הכרעה על עתיד השטחים , בין השאר שקילת האפשרות להשאיר את המצב כמו שהוא . בחלוף הזמן התקבלו החלטות על ידי גופים ממשלתיים ומשפטיים באשר למעמד האזורים הללו . בעיני חלקים גדולים מן הציבור אין מדובר כלל בשאלה " דתית" והדת איננה שיקול מוצהר בעיצוב עמדתם . לעומתם מנהיגים דתיים רבים , והציבור שהולך בעקבותיהם , סבורים שהעמדה בנושא זה נובעת מן הדת היהודית ושחובתם להיאבק לאימוצה . הממד הדתי עלול אפוא להעצים את המתח ולגרום לקיטוב עמדות , משום שמעטים המקרים שנוצר בהם עימות חזיתי בין הציות לחוקי המדינה ורשויתיה לבין החובה לציית להלכה , גם אם מבחינה תאורטית החובה ההלכתית גוברת . דווקא בסוגיית השטחים יש הסבורים 7 לסקירת שאלות אלו ראו למשל S . Zalman Abramov , Perpetual Dilemma : Jewish Religion in the Jewish State , Rutherford , NJ : Fairleigh Dicki...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר