תרשים ‭:1‬ היכן אתה ממקם את עצמך בנושאי חוץ וביטחון, פברואר 2009 )באחוזים(