הוויכוח על גבולות המדינה – סוגיה של דת ומדינה?

מחקר מדיניות 96 קלמן נוימן הוויכוח על גבולות המדינה – סוגיה של דת ומדינה ? קלמן נוימן הוויכוח על גבולות המדינה — סוגיה של דת ומדינה ? קלמן נוימן מחקר מדיניות 96 ירושלים , שבט תשע"ג , ינואר 2013 Territorial Concessions as an Issue of Religion and State Kalman Neuman עריכת הטקסט : ענת ברנשטיין עיצוב הסדרה : טרטקובר עיצוב גרפי – טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה סדר : אירית נחום הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת ISBN 2-117-519-965-978 "ב  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר