מפתח מקומות

אוסטלנד ( רייכסקומיסאריאט ) 318 , 73 , 72 אושמיאנה ( עיירה , גטו ) 363 , 314 , 230 , 176-177 , 146-148 אושמיאנה , רחוב 331 , 228 , 124 , 98 איגנאלינה 251 , 177 איגנטובסקה , רחוב 334 אנטוקול , רחוב 336 , 255 , 50 אסטוניה , 319 , 318 , 313 , 293 , 289 , 235 , 230 , 216 , 188 , 165 , 144 , 137 361 , 359 , 356 , 350 , 341-346 , 339 , 335-336 , 332 , 323 " ארמון פושקין" 334 ארץ-ישראל 231 , 225 , 211 , 61 , 54 , 53 ארקליו , רחוב 291 , 215 , 127-129 , 124 , 98 בזדאן 318 , 317 , 315 , 176-178 ביאלה ואקה 316-317 , 251 , 176-178 ביאליסטוק 158 ביסטריץ 147 ברית-המועצות 239 , 72-73 , 68-69 , 65 , 61-62 , 53-59 , 49 , 47 גדימינו ( מיצקייביצ , ( 'ה רחוב 337 , 75 גיטקה טויבס , סימטת 99 גרמניה 356 , 346 , 299 , 298 , 295 , 224 , 165 , 85 , 69 , 57 , 54 , 47 דאוטמארגן 346 דיסנה , רחוב 322 , 208 , 127 , 124 , 98 דמבובקה 259 , 121 דרוסקיניקאי ( דרוסקניק ) 98  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'