מפתח אישים

אבידון , יאנקל 153 152- אהרונוביץ , ' פסיה 84 אהרונוביץ , ' אהרון 347 אוברהארט 338 , 154 , 152 אוקון , בן ציון 318 אוליצקי ) אלידסקי , ( משה 210 , 203 אולקניצקי , אומה 233 , 217 אוסטר , רפאל 249 , 141 , 135 אוסטרובר , חיה 309 אופסקין 151 אופסקין , לייב 291 , 276 איידלסון 241 , 240 , 214 אימניטוב 269 אימיאניטובה 252 אינדיג , אוטו 216 אישקאוסקאס , אנטאנאס 74 אנוליק , בני 209 אנ-סקי , ש' 199 , 51 אפרוימצ'יק ( בן אפרים , פרוימצ'יק , ( אבל 149 , 141 אפשטיין , לאזאר 303 , 298 , 251 , 249 , 246 , 135 , 120 ארונוביץ 230 באלברישסקי , מנדל , 157 , 128 , 117 , 113 , 109 , 99 , 96 , 94 , 90 , 84 , 77-76 345 , 338-339 , 319 , 315 , 291 , 251 באליילה 229 באלקובסקי 76 באראש , אפרים 158 בארון , מוטל 273 בגין , מנחם 62 , 54 בוגן , אלכסנדר 182 בוראקאס , פ' 185 , 155 , 73 בורובסקה , חינה 276 בושל , גדליה 204 ביאלופולסקי , אברהם , 54 ביאליק 284 , 232 , 225 , 223 , 221 , 214 , 208 ביניאקונסקי , בוריה 340 , 339 , 136 בייגל , פרדיננד 154  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'