נספחים

נספח א' ילד בגטו וילנה עדות , לודז' 1947 בנובמבר , 1947 בהיותי בן שלוש עשרה וחצי , נגבתה בעיר לודז' שבפולין עדותי שבה סיפרתי על חיי כילד בגטו וילנה . מקור העדות נמצא במכון היהודי ההיסטורי I H ) ) בוורשה , מספר ; 301 / 3619 העתק נמצא ביד ושם , מספר . 12359 תרגמתי את העדות מיידיש , ולהלן עיקרי הדברים . המובאות בסוגריים עגולים ( ) הן מהמקור והמרובעים ר ] הערות שלי . אהרון עינת * פרטי הילד אהרון זאלקינד אהרון נולד בווילנה בשנת . 1934 שם האב : חיים זאלקינד . עיסוק – בעל חנות . שם האם : אטל ( עטל ) זאלקינד , מבית קאץ רצריך להיות קצב . [ התגורר : לפני הכיבוש – וילנה , ררחוב ] אנטוקול ; בעת הכיבוש – גטו וילנה , מחנה עבודה הק ( HKP ) "פ בווילנה ; עכשיו – ( 1947 ) לודז , ' פנימיית ילדים ברחוב נארוטוביץ . 18 למד : לפני הכיבוש – וילנה , בית ילדים ליטאי ; בעת הכיבוש – בגטו וילנה ,  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'