ביבליוגרפיה

מקורות ארכיוניים יד ושם אוסף סוצקבר-קאצ'רגינסקי ( א . סוצקעווער – ש . קאטשערגינסקי קאלעקציע : מאטעריאלן פון ווילנער געטא , ( יד ושם , מיקרופילם 1195 JM בחמישה סלילים . המקור בארכיון ייוו"א , ניו יורק . מסמכים המתייחסים לאספקטים שונים בחיי הגטו ובין השאר מפות , יומנים , הוראות ומודעות לציבור , דוחות המדור הסטטיסטי וכיו"ב . מתוך המכלול אוזכרו המסמכים הבאים ( מתוך סליל מספר : ( 1 גיליונות של "ידיעות הגטו : " – 262 גיליון 'מס 1 – 264 גיליון 'מס ו-23 20 – 265 גיליון 'מס ו-28 26 – 266 גיליון 'מס 30 – 267 גיליון מס' 32 – 268 גיליון 'מס 33 – 269 גיליון 'מס 37 – 270 גיליון 'מס 41 – 271 גיליון 'מס 42 – 272 גיליון מס' 50 – 273 גיליון 'מס 51 – 274 גיליון 'מס 52 מסמכי המחלקה הכללית והמדור הסטטיסטי : 265 'א – יחידת משטרה במחנה קייליס . – 279 טבלת ארגון של היודנראט . – 280 מבנה הספרייה . – 284 פירוט מחלקות היודנראט והמשטרה . – 285 חוג סופרים וחוג מוסיקאלי . – 287 הוצאת אשפה מהגטו . – 288 נתונים מספריים על תושבים , ספורטאים , חולים ועוד . – 291 שטח הגטו . – 293 מספר המועסקים . – 294 הסקציה של בית העלמ...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'