מתודולוגיה ומקורות

במחקר המוזכר לעיל הובאה הגישה ההיסטוריוגראפית החברתית , המעמידה במרכז את חיי היום-יום ואת ההתנהגות של היחיד כחלק ממסגרת כללית , כפי שאומצה על ידי חוקרים שונים . כך למשל , מציינת פאולה היימן : "ההיסטוריוגרפיה החדשה ... מייחסת חשיבות היסטורית לאותם האספקטים של התנהגות אנושית , שהם מעבר לתחום של האליטות הפוליטיות והאינטלקטואליות . על ידי כך ההגדרות של חברה וקהילה נעשות יותר גמישות , ומשתנות בהתאם למקום ולזמן , " וכן : הרעיון המרכזי של ההיסטוריה החברתית הוא להכליל אנשים פשוטים בתוך הנרטיב ההיסטורי . דליה עופר מבהירה : "תיאור חיי היום-יום מבטא את גישת 'ההיסטוריה החדשה' בשני מובנים : א . העתקה של מוקד הדיון מן הקבוצה , מן האליטות , מן המדינאים והמנהיגים אל היחיד . ב . שימוש במגוון רחב של מקורות מתחומים שונים , ואימוץ שיטות מחקר בין-תחומיות כהנחיה מתודולוגית . " Paula E . Hyman , " The Dynamics of Social History" , Reshaping the Past : Jewish 1 History and the Historians , Vol . x , ed . by Jonathan Frankel , Oxford University Press , New York Oxford , 1994 , pp 111-93 . ( הציטוט מובא מעמוד ....  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'