ג. חיסול הגטו

לאחר השילוח האחרון לאסטוניה וללאטביה ירדה על הגטו אווירת נכאים . המשולחים היו אנשים צעירים בעלי כושר עבודה וחסרונם בגטו הורגש . האוכלוסייה הצטמצמה לכדי 60 אחוז , והקשה מכול – מיד לאחר האקציה הוציאו הגרמנים צו המבטל את כל עבודות היהודים מחוץ לגטו ובתחנת הרכבת אף ניתלה שלט גדול : "וילנה נקייה מיהודים . " התוצאה המיידית הייתה עלייה דרסטית במחירי המוצרים שתפחו מיום ליום . במהלך אירועים אלה הועברו העובדים ומשפחותיהם אל הק"פ , ושתי יחידות קטנות – בית החולים הצבאי באנטוקול ומפקדת משטרת 38 למשל : עמלה עינת : דיבה שאין בה קלון , ידיעות אחרונות , ספרי חמד , תל-אביב , : 1994 בספר מובאת ביקורת קשה על מנהיג המחתרת ( ללא ציון מפורש של השם אבא קובנר ) מפי " דמויות בדויות ; " יאיר שלג : "משפט קובנר , " בתוך במחנה , גיליון , 19 מיום , 4 . 1 . 1995 עמ' : 42-49 במאמר זה הוא מציג ומסכם את האירועים , הטענות וההסברים הניתנים על ידי הצדדים השונים בסוגיה זו ; סדרת מאמרים ותגובות ב " עיתון , " 77 גיליונות מס' 123 ו-126 משנת ; 1990 לוי אריה שריד : "תשובת אבא קובנר למשטיניו , " בתוך ילקוט מורשת מס' , 47 נובמבר ,...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'