חלק ד' סופו של גטו וילנה

מעבר מעבר מוטלת עיר . עוד גופה חם . מצלצלים פעמונים : לא ראית עיר מוטלת על גב כסוס בדמו , מטרף בטלפיו ולא קם . מצלצלים פעמונים : עיר . עיר . איך סופדים לה לעיר שיושביה מתים ומתיה חיים בלב : פעמונים . אבא קובנר , אחותי קטנה : פואמה , תל-אביב , , 1970 עמ' . 35–37  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'