ד. הטבות לעובדי היודנראט ולסקטורים נבחרים

במקביל לפעילותו הברוכה של היודנראט , בכל הקשור להשגת מזון והרחבת מעגל הנהנים מחלוקתו , הוא גם ידע להיטיב עם אנשיו ועם קבוצות עובדים בעלי מעמד בגטו . זה נעשה הן כדי לספק טובות הנאה למועסקים במוסדותיו , בבחינת "ייהנו ממנעמי השלטון , " והן כדי לקבל תמיכה ולגיטימציה לפעולותיו מסקטורים שונים , דוגמת בריגדירים ואנשי אינטליגנציה . אחד הארגונים החשובים במתן הטבות אלה היה קואופרטיב 37 קרוק , עמ' : 375-390 הוא גם מציין , שארגון העזרה נעשה באופן מסודר וזוכה להצלחה ; ארד , עמ' ; 259 קלמנוביץ , ' עמ' ; 83 אפשטיין ; 109-110 סוצקבר , עמ' ; 79 בין המתנדבים שנרתמו למשימות העזרה היו אירנה לוסקי , אמה ושתי חברות ( עדות אירנה לוסקי , עמ' . ( 2 המשטרה . הקואופרטיב סיפק מצרכים לאנשי המשטרה ולעובדים של מוסדות היודנראט במחירים מוזלים , ועל פי רוב מעבר להקצבה הרגילה . עם הזמן עלה משקלו של הקואופרטיב ( כפי שהוצג בטבלה מספר 1 לעיל . ( במשך תקופה קצרה פעלו בגטו עוד שני קואופרטיבים : האחד של עובדי היודנראט ; האחר של עובדי בית החולים . בפברואר 1942 הם מוזגו לקואופרטיב המשטרה . בראש הקואופרטיב עמדה הנהלה שהתוותה את ...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'