ג. עזרה לנזקקים

כחמישית מהאוכלוסייה הייתה בלתי לגלית , ללא שום מקורות הכנסה . בנוסף , במשפחות רבות עבד רק בן משפחה אחד שבשכרו הסמלי לא הצליח לקיים את כל בני המשפחה . רבים הועסקו בתוך הגטו עצמו , ללא אפשרות להבריח מוצרים , ועם הזמן גם נסתיימו מקורות ההכנסה ממכירת חפצים שהוכנסו לגטו . ככל שנקפו הימים נעשה מצב האוכלוסייה קשה יותר , וחלקה נזקק לעזרה כדי להתקיים . מנהלת הגטו הפעילה מוסדות מיוחדים כדי להקל על המצב . הגוף העיקרי למתן סיוע לנזקקים היה המחלקה לעזרה סוציאלית של היודנראט בראשותו של בנימין סרולוביץ . כן 32 רינדזיונסקי , עמ' ; 98-99 קרוק , עמ' ; 357 באלברישסקי , עמ' : 411-412 בגטו הותקן מכשור מכני מיוחד לחיתוך עצי הסקה . הוא מציין , שבהיותו מועסק בבית החולים , העבודה הקשה ביותר שהוטלה עליו הייתה לספק כל יום חומר הסקה ל-6-8 תנורים ( שם , עמ' (; 355 דבורז'צקי , עמ' : 144-146 תנור כזה עלה 50 רובל ואפשר היה אף לבשל עליו ; קאמף פארן געזונט , עמ' ; 5 "ידיעות הגטו , " גיליון , 30 מובא אצל קורצ'אק , עמ' . 359 פעלו שני ארגונים ציבוריים : " ועד העזרה הציבורי" ( געזעלשאפטלעכער הילפס קאמיטעט ) והוועדה " עזרה ...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'