טבלה מספר ‭:3‬ ארוחות שסופקו על ידי המטבחים בחודשים ינואר־יוני ‭<sup>27 </sup>:1942‬