טבלה מספר ‭:2‬ חלוקת מצרכים בממוצע לנפש (בגרמים‭<sup>23 </sup>:(‬