ב. פיקוח רפואי

הביקורות והפיקוח היו אמצעי יעיל ביותר לשמירת הבריאות ולמניעת מגפות . היה צורך לקיים רמה גבוהה של היגיינה וסניטציה , תוך הקפדה 59 האנציקלופדיה של השואה , כרך , ב' עמ' : 461 בחודש אוגוסט 1941 נפטרו 5 , 560 איש – מספר שיא ! בנובמבר , 1940 החודש בו נסגר הגטו , מתו 445 איש ומספר הנפטרים הלך וגדל מדי חודש : ינואר כ-900 1941 איש , אפריל אותה שנה מעל 2 , ל-000 וביוני . 2 , 290-כ 60 האנציקלופדיה של השואה , כרך , ג' עמ' ; 617 מיכל אונגר , עמ' . 162 61 'ר טבלה – מועסקים" במוסדות הגטו במחצית השנייה של " 1942 בחלק , ב' פרק , 1 פסקה , ב' התעסוקה בגטו – מנהלת הגטו ובתי מלאכה . במספר זה כלולים עובדי בית החולים ומדור בית העלמין . על ניקיון הבתים , החצרות והרחובות . היודנראט והצוות הרפואי ראו עין בעין את הצרכים האלה והשקיעו מאמצים – הן של הסברה וחינוך והן של אכיפה וענישה – כדי שתושבי הגטו ינהגו בהתאם להנחיות , למרות התנאים הקשים ואף שחלק ניכר מהם לא הורגל לכך בעבר . דגש מיוחד הושם על המלחמה בכינים , בפרעושים ובפשפשים שגרמו סבל רב לתושבים והיו גורם להעברת מחלות . את הפיקוח הרפואי ביצע המדור ( סקציה ) הסנ...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'