ו. סיכום

על אף מעשי הרצח ההמוניים , חוסר האונים וסכנת החיים המתמשכת , הגטו לא נכנס למצב של אנרכיה והמשיך לתפקד כמו חברה "נורמאלית . " ביטוי מובהק לכך ניתן בתחום חיי הרוח שהתקיימו בהיקף גדול , באינטנסיביות בולטת ובמגוון רחב של מוסדות ואירועים . וכפי שמציין טרונק "הקורא ... על הפעילויות התרבותיות בגטו וילנה , מתפתה תכופות שלא להאמין כי פעילות כה מגוונת , כמעט 'כבימים כתיקונם , ' התרחשה בגטו ( וילנה ) שבו רוכזו שרידיה של קהילה שחרבה ברובה , אשר חיו בפחד מתמיד של השמדה . " איך אפשר להסביר זאת ? נראה שהשורשים לכך טמונים עמוק בעברה של וילנה היהודית , בעלת המורשת התרבותית-דתית המפוארת , אך עם זאת אפשר להצביע על מספר מרכיבים מרכזיים ששיקפו את הפעילות הרוחנית בגטו ותרמו לרמתה הגבוהה : א . מיסוד ארגוני : כבר מתחילה הוקמו מוסדות בתחום החינוך והתרבות . כך נוסדה מחלקת התרבות ביודנראט , על הסקציות השונות ( תיאטרון , 56 דבורז'צקי , עמ' : 280-283 הרבנים הבהירו שדין ישראל מאפשר הסגרת יהודי לרשות , אם היא דרשה אותו במפורש , בשמו , בגין עברה אישית . אך אם הדרישה היא מכללא , ו"חטאו" הוא היותו יהודי , אסור לגנס למי...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'