ב. ארגון מחלקת התרבות ביודנראט

מחלקת התרבות של היודנראט עסקה בנושאי החינוך והתרבות בגטו וילנה . במשך הזמן עבר המבנה הארגוני של המחלקה שינויים קלים , בעיקר שינויי שמות המדורים , עד לגיבושו הסופי . להלן מבנה המחלקה , על פי דוח מחלקת התרבות מיום 3 במרץ : 1943 1 האנציקלופדיה העברית , העורכים הראשיים פרופ' ישעיהו ליבוביץ ופרופ' נתן רוטנשטרייך , חברה להוצאת אנציקלופדיות בע"מ , ירושלים – תל-אביב , תשכ"ג , כרך ששה עשר , הערך וילנה , עמ' ; 167-169 קלויזנר , עמ' ; 682-688 , 613 , 610-611 ש' קאטשערגינסקי : חורבן ווילנע , ציק"א ביכער-פארלאג , ניו-יארק , 1947 ( להלן : קאטשערגינסקי (; קלויזנר , עמ' . 518-508 2 אוסף רגינסקי'קאצ-סוצקבר , מסמך 'מס 341 בסליל . 1 על פי דבורז'צקי ( שם , עמ' ( 240-241 למחלקת התרבות היה מסונף גם משרד הדואר . המשרד טיפל בהעברת מכתבים מהגטו החוצה ובקבלתם וחלוקתם בתוך הגטו . הגרמנים התירו פעילות זו מאחר שהיא שירתה את מטרותיהם , כמו למשל , העברת המכתבים ( שהיו עוברים צנזורה !( ממגורשי אסטוניה שהוכיחו לתושבי הגטו כי יקיריהם הגיעו לשם בשלום . בראשו עמד צמח פלדשטיין ( עורך "ידיעות הגטו . ( " מחלקת תרבות הנהלה ו...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'