חלק ג' חברה וחיי יום־יום

בגטו – ריקנות עגומה . ברחובות מתגוללות חבילות שנזרקו . ביתנו ריק . שבעה עשר השכנים ההם אינם עוד ... ומה הלאה ? שוב אותם החיים ? האם לזמן רב ? מאשה רולניק , אני חייבת לספר , עמ' . 46 * כל מוסדות הגטו פעלו כדי להציל יהודים או להקל על גורלם . כל מחלקה רביודנראט ] הייתה עמדת קרב , אך עלה על כולן בית החולים . זה היה מוצב צבאי אמתי של התנגדות רוחנית , אשר לחם לא עם נשק , רובים ורימונים , אלא עם ידע ומסירות נפש , שתכליתו להוציא מידי הגרמנים מה שיותר חיי יהודיים . מנדל באלברישסקי , חזקים מברזל ( שטארקער פון אייזן , ( עמ' 353-354 ( תרגום מיידיש . ( א"ע  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'