טבלה מספר ‭:2‬ מאזן היודנראט למחצית הראשונה של שנת ‭:1942‬