טבלה מספר ‭:5‬ התפלגות העובדים על פי מגדר ביחידות מחוץ לגטו ‭:(1942)‬