ו. נשים בתוך כוח העבודה

לאורך כל תקופת קיומו של הגטו היו הנשים חלק אינטגראלי מכוח העבודה . לא מעט מהן קיבלו בתוקף עבודתן שיינים ונעשו "ראשי משפחה" שאליהם צורפו הבעל והילדים . הנשים הועסקו כמעט בכל סוגי העבודה , בין באיינהייטים ובאתרי חוץ אחרים ובין בתוך מנהלת הגטו ובבתי המלאכה שלו . חלקן היו אפילו במחנות העבודה שבפרובינציה . מספר הנשים בגטו עלה בכ 8 % - על זה של הגברים . בקרב 48 % מהמשפחות המועסקות עבדו הן הבעל והן האישה . תרומתן של הנשים לכוח העבודה הייתה משמעותית ביותר . להלן התפלגות העובדים על פי מגדר באתרי העבודה החיצוניים במחצית השנייה של שנת : 1942 25 קרוק , עמ' : 420 , 282-285 הדברים נכתבו במרץ ובדצמבר ; 1942 ארד , עמ' . 254 26 'ר גם טבלה מספר 1 גברים" ונשים על פי קבוצות גיל . " באותו זמן ( מאי ( 1942 הנשים היוו 54 % מכלל האוכלוסייה . 27 רישומי הגטו , מסמך ; 377 באלברישסקי , עמ' . 340 הערה לטבלה מספר : 5 מהטבלה עולה כי הנשים היו כשליש מסך העובדים מחוץ לגטו , והיחס הזה אינו משתנה כמעט לאורך כל התקופה הזאת . כך גם בנוגע לחלקן בתוך כלל העובדים : בספטמבר 1942 הן 35 . 2 % ובסוף נובמבר . 35 . 3 % ביחידות רבו...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'