טבלה מספר ‭:4‬ פירוט המועסקים במחצית השנייה של שנת 1942