ג. עבודות מחוץ לגטו

רוב עובדי הגטו הועסקו בעבודות חוץ . מקומות העבודה נחלקו לשלושה סוגים עיקריים : א . אתרי עבודה רגילים ( מחנות ותחנות צבא ומשטרה , בתי חרושת וכו . ( ' ב . מחנות עבודה גדולים בתוך העיר . ג . מחנות עבודה בסביבות וילנה שבהם גם התגוררו הפועלים . בשעות הבוקר המוקדמות היו אלפים יוצאים לאתרי העבודה השונים , מאורגנים בקבוצות ובטורים , וחוזרים לגטו עם ערב . מקומות העבודה היו רבים ופזורים על פני העיר כולה , בין השאר תחנת הרכבת , שדה התעופה בפורובאנק , מפעלי תעשייה ( ובהם בית החרושת הגדול "ליטוקיס , ( " מפעל לייצור נשק בורבישק , מחנות צבא ( איינהייטן , ( מתקני משטרת הביטחון , תחנות משטרה גרמניות וליטאיות , מנהלת העיר וילנה ועוד . בתוך כל אלה בלטו שני מפעלים גדולים שהעסיקו יהודים רבים : קייליס לעיבוד פרוות והק Heeres Kraftfahrpark / - ( HKP פ" , Ost / 562 ) סדנאות לתיקון רכב צבאי . כבר באוקטובר 1941 הפך קייליס למחנה עבודה סגור שאליו הועברו בעלי המלאכה ומשפחותיהם עד סמוך לשחרור וילנה . בתחילה היו בו כ-800 איש ובהדרגה הגיע מספרם . 1 , ל-250 המפעל הוקם ברחוב מינדאוגינס , Mindaugienes ) לשעבר שפטיצקי- ,...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'