טבלה מספר ‭:3‬ מספר עובדי בתי מלאכה בהשוואה למועסקי הגטו האחרים במחצית השנייה של שנת 1942