טבלה מספר ‭:2‬ מועסקים במוסדות הגטו במחצית השנייה של שנת 1942