טבלה מספר ‭:1‬ התפלגות המועסקים <sup>5 </sup>מועסקים במוסדות הגטו (נכון למחצית הראשונה של ינואר ‭(1942‬