ב. התעסוקה בגטו – מנהלת הגטו ובתי המלאכה

כוח העבודה בגטו תועל לשני אפיקים : הראשי – עבודות מחוץ לגטו ; המשני – עבודות בתוך הגטו עצמו . את כוח התעסוקה בתוך הגטו הפעילה מנהלת הגטו , בראשות היודנראט . רוב העובדים איישו את התפקידים בתוך מחלקות היודנראט ובשירותים שהוא סיפק לאוכלוסייה . ענף מיוחד בתוך זה היו בתי המלאכה אשר עסקו בייצור ובתיקונים . בתחילה היו רוב המועסקים קשורים למנהלת ומשולבים בתוך מוסדותיה השונים , עם תחילת תקופת היציבות הגיע מספר העובדים לאלף , מהם שלושה רבעים עובדים קבועים עם שיינים , והשאר עובדים יומיים ללא תעודות . 4 דבורז'צקי מציין שעבר באופן אישי חמישה מחנות באסטוניה ואת המחנות שטוטהוף ודאוטמרגן ( שם , עמ' ( 429 והיה בין המעטים שניצלו . 5 הנתונים מעובדים על פי הטבלה המוצגת אצל באלברישסקי , עמ' . 305 הערות לטבלה מספר : 1 הטבלה נכונה לרגע נתון . עם הזמן חלו שינויים בארגון מנהלת הגטו , במספר העובדים ובסוג התעסוקה . מתוך הטבלה בולטות כמה תופעות : תשומת לב רבה הוקדשה לנושא הבריאות – קרוב לשליש מהמועסקים ( 31 % כ- ) עבדו במחלקת הבריאות ובית החולים ( ולכולם , למעט חמישה עשר העובדים היומיים , היו שיינים . (  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'