חלק ב' כלכלת גטו וילנה

" אל יהיה איש רעב בגטו" סיסמת ועד העזרה הציבורי * יהודי הגטו זכרו , העבודה חוסכת דם ! סיסמה מתוך "ידיעות הגטו" מספר 1  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'