ז. גנס בראש הגטו ודוקטרינת ההצלה באמצעות עבודה

ב-11 ביולי 1942 מינה הממשל הגרמני את יעקב גנס , שהיה ממונה על המשטרה היהודית , לראש הגטו . פריד נקבע כאחראי לנושאים אדמיניסטרטיביים ודסלר מונה למפקדה הישיר של המשטרה . את אקט ההחלפה מתאר קרוק : "היום ... בשעה היעודה הגיעו 'האורחים' וביקשו שחברי היודנראט יתאספו . הם התרכזו בחדרו של מר פריד . מיד לאחר מכן נכנסו הינגסט , מורר , בוראקאס ועוד אחד . היודנראט וגנס נעמדו בשורה ... הינגסט התיישב ומורר פתח מכתב חתום והקריא אותו : 'היות שמשרד העבודה צריך להוציא לפועל עבודה חשובה , והיות שהיודנראט לא תמיד פועל במהירות , והביצוע כפוף לישיבות והחלטות , מפוזר בזאת היודנראט ובמקומו מתמנה כבעל הבית של הגטו מר גנס . מר פריד ישמש כממונה לעניינים אדמיניסטרטיביים ודסלר לענייני משטרה . ' הקריאו ועזבו . " המינוי של גנס היה פרק סיום למאבק מתמשך , שהחל עוד בראשית , 1942 בינו ובין פריד על הנהגת הגטו . למעשה כבר מימיו הראשונים של הגטו היה גנס , כמפקד המשטרה , בעל סמכויות ביצוע עצמאיות . עם הזמן הוא הרחיב את סמכויותיו , תוך כרסום הדרגתי במעמדו של פריד , עד שנעשה בפועל ל"בעל הבית" של הגטו . ב-17 ביולי פרסם גנס הוד...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'