ה. המשטרה היהודית (משטרת הגטו)

מבנה המשטרה היהודית , ובראשה יעקב גנס , הוקמה עם ייסוד היודנראט , ב-6 בספטמבר . 1941 המשטרה הייתה אמורה להיות אחת המחלקות ביודנראט , וכפופה לו , והיה עליה לאכוף את החוק ולשמור על הסדר בגטו . במסמך המציג את מבנה היודנראט , מופיעה המשטרה על מדוריה השונים כאחת המחלקות בתוכו , מאורגנת על פי המבנה המוצג בטבלה בהמשך . בתוך זמן קצר החלה המשטרה לפעול כגוף עצמאי , בלא לקבל את מרותו של אנטול פריד . הדבר הוביל לעימות חריף בין פריד לגנס על הבכורה בהנהגת הגטו , שבו הייתה ידו של גנס על העליונה : באמצע 1942 הוא נבחר על ידי הממשל הגרמני ל"נציג הגטו וממונה על המשטרה . " המהפך השלטוני ביודנראט הביא גם לשינוי בראשות המשטרה : סגן מפקד המשטרה יוסף גלאזמן הורחק מהתפקיד ונתמנה לראש מחלקת הדיור , ולמפקד המשטרה ( קומנדאנט ) מונה סאלק דסלר . גלאזמן , ששימש במקביל , ובאופן סמוי , אחד ממנהיגי המחתרת וייצג בה את בית"ר , זכה לפופולריות רבה ונהנה מהערכה עמוקה בקרב תושבי הגטו . 25 אוסף סוצקבר-קאצ'רגינסקי , מסמך – 279 טבלת הארגון . ארד , עמ' ; 235-241 באלברישסקי , עמ' ; 420-425 קרוק עמ' ; 304-305 דבורז'צקי , עמ' ; 381...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'