טבלה מספר ‭:2‬ הפריסה של אוכלוסיית הגטו – יחידים ומשפחות – לפי רחובות: