ב. ארגון היודנראט בגטו מספר 1 ("הגטו")

מחלקת האספקה עסקה בהבאת מזון ובחלוקתו , ובהפעלת המטבחים הציבוריים . היא מילאה תפקיד חיוני ביותר ונאלצה להתמודד עם הקשיים שערמו לפניה השלטונות הגרמניים והליטאיים , כדי להיענות לצרכיה האמיתיים של האוכלוסייה היהודית . את מצרכי המזון סיפק לגטו המנהל הליטאי של העירייה . האספקה הייתה תמורת תשלום על פי הקצבה לנפש , ולצורך החישוב נלקחו בחשבון רק אנשים עובדים עם שיינים ובני המשפחה שלהם . המצרכים הועברו להנהלת הגטו ומחלקת האספקה טיפלה במכירתם לתושבים על פי מנות מוקצבות , בהתחשב בזכאות שקבעה ההנהלה ובמחירים שאישרה . הסדר זה היה פורמלי , בפועל הייתה האספקה מותנית ברצונם של הגרמנים ושל הליטאים שהשתנה מדי פעם וגרם למוסדות לתחושות של חוסר ביטחון וחשש . היו זמנים שהאספקה הגיעה במועד ובמלואה ( ולעתים אף במנה מוגברת – כאשר נוצר עודף בעיר הממשל "הפגין אהדה לעובדים היהודיים , ( " והיו זמנים – וזה היה המצב על פי רוב – של קיצוצים חריפים במנות מזון . בנוסף , באורח בלתי צפוי היו מגבירים מדי פעם את החיפושים בשער הגטו , דבר שצמצם את היקף ההברחות לתוכו . מחלקת האספקה הקימה מטבחים ציבוריים שסיפקו בצהריים ובערב אר...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'