פרק 2 ריכוז היהודים בגטאות וארגון החיים בתוכם

עם הקמת הגטאות היה הכרח ליצור מסגרות ארגוניות לטיפול במכלול העצום של בעיות האוכלוסייה ולמניעת תוהו ובוהו . הדבר היה חיוני ביותר בעבור היהודים וגם עלה בקנה אחד עם האינטרס הגרמני : הממשל היה זקוק לכוח העבודה היהודי ולקבלתו בצורה מסודרת , ואילו ליהודים היה צורך ליצור לעצמם מוסדות לטיפול בנושאי שיכון , עבודה , אספקת מזון ושמירת חוק . כפי שכבר צוין , היודנראט , שהוקם מיד לאחר הכיבוש , חוסל בידי הגרמנים בראשית ספטמבר . עם הכניסה לגטאות נוצר צורך לייסד בכל גטו יודנראט חדש ועימו יחידות משטרה שיאכפו חוק וסדר .  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'