ד. הקמת הגטאות

הכניסה לגטו בווילנה הייתה אקט חד של יום אחד . שלא כמו בגטאות רבים אחרים ( ורשה , קרקוב , לודז , ' קובנה , שאוולי , ( שבהם המעבר נמשך ימים אחדים ואף שבועות , בווילנה המעבר בוצע בבת אחת , בשבת , 6 בספטמבר , 1941 שבאלברישסקי קרא לה "פרשת לך לך" – "השבת השחורה של ירושלים דליטא . " ! 50 האמתלה הפורמלית הייתה שהיודנראט לא עמד בדרישת הגרמנים לספק להם 10 עגלות עם סוסים . הגרמנים ידעו היטב שכל העגלות והסוסים שהיו בידי היהודים הוחרמו בעבר . היודנראט הצליח במאמצים רבים לספק חלק מהדרישה , אך כל זה היה ללא הועיל ( קרוק , עמ' ; 46-48 ארד , עמ' ; 99-100 באלברישסקי , עמ' . ( 166-164 51 אק'קורצ , 'עמ ; 13-14 דבורז'צקי , עמ' ; 33-36 , 31 סוצקבר , עמ' ; 14-15 באלברישסקי , עמ' . 147-149 אף כי התחושה שעומד לקום גטו הייתה תלויה באוויר זה זמן רב , אף אחד לא ידע מתי זה יקרה ואיך זה יתבצע . לחלק מיהודי וילנה בא הדבר בהפתעה מוחלטת , כפי שמציין רינדזיונסקי : "בשבת , 6 בספטמבר השכם בבוקר , כשהתכוננו לקום וללכת לעבודה , נודע לנו שהרובע שלנו מוקף שוטרים – אין יוצא ואין בא . מיד גם נפוצו שמועות על העברה לגטו . לא הי...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'