ה. וילנה תחת השלטון הסובייטי

תקופת השלטון הליטאי הסתיימה ביוני , 1940 עם כיבושה של ליטא , כולל וילנה , על ידי ברית-המועצות . זמן קצר התקיים בה משטר קומוניסטי-עממי ואחריו הפכה ליטא לרפובליקה סוציאליסטית במסגרת 17 הפרעות נערכו בימים 28-31 באוקטובר 1939 והיו בהן פגיעות בנפש : יהודי אחד נרצח , כ-200 נפצעו והובאו לבתי חולים -200וכ חנויות של יהודים נבזזו . היהודים חששו מפרעות נוספות ופנו לשלטונות לעזרה : התערבות הצבא האדום ששהה בקרבת וילנה ונקיטת אמצעי מנע על ידי הממשל הליטאי סיכלו כל ניסיון נוסף לפגוע ביהודים , לייזר ראן : אש פון ירושלים ד'ליטע , ווילנער פארלאג , ניו-יארק , : 1959 על פיו הפרעות החלו בשבת , 28 בחודש , ונמשכו ב-29 -31וב בחודש , ובוצעו על ידי פולנים . הצבא והמשטרה הליטאיים שיתפו עימם פעולה ועל פי כמה עדויות הן החלו על ידי השוטרים הליטאים , ולא ההמון ( שם , עמ' (; 189 , 174 ארד , עמ' ; 22-25 באלברישסקי , עמ' : 74 מציין שהפרעות היו רק 30 . 9 . ב-1939 ונערכו על ידי ליטאים . 18 דב לוין : תקופה בסוגריים , 1939-1941 האוניברסיטה העברית – המכון ליהדות זמננו , בית לוחמי הגטאות והוצאת הקיבוץ המאוחד , ירושלים-תל-אבי...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'