ד. תקופת שינויי השלטון והשליטה הסובייטית

מפרוץ מלחמת העולם השנייה ועד תחילת "מבצע ברברוסה" – תקיפת ברית-המועצות על ידי גרמניה הנאצית ב-22 ביוני – 1941 עברה וילנה טלטלות עזות ושינויי שלטון שמזכירים במידה רבה את המצב שלאחר מלחמת העולם הראשונה . ארבע פעמים עברה השליטה על העיר מיד ליד , וכל כובש השאיר בה את אותותיו המובהקים . השלטון הסובייטי היה הממושך ביותר והוא גם זעזע באופן דרסטי את מערכות החיים של האוכלוסייה בתחומים הפוליטי , החברתי , הכלכלי , הלאומי והתרבותי . לשינויים שהוא חולל הייתה השפעה מרחיקת לכת על גורלם של התושבים מכל הלאומים : פולנים , ליטאים ובלארוסים , ובמיוחד על גורל היהודים . בהסכם ריבנטרופ-מולוטוב ( שרי החוץ של גרמניה ושל בריתהמועצות ) מ-23 באוגוסט 1939 ובתיקון שנעשה בו כעבור כחודש ימים , נקבעו הגבולות בין גרמניה לברית-המועצות לאחר הפלישה לפולין . על פי הנאמר שם יעברו לידי ברית-המועצות האזורים המזרחיים של פולין , ואילו ליטא , ובתוכה וילנה , תהיה תחת "השפעה סובייטית . " הצבא האדום כבש את וילנה במחצית ספטמבר וכניסתו לעיר נתקבלה בברכה ובהתלהבות על ידי היהודים , נוכח חששם העמוק מפני השתלטות גרמנית . תקופת השלטון הסו...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'