ג. היחסים בין יהודי וילנה לשכניהם הפולנים והליטאים

בעת השתלטות פולין על וילנה בשנת , 1920 מנתה אוכלוסיית העיר 130 , כ-000 נפש והייתה רבת לאומים ואינטרסים . הפולנים היו רוב מוחלט : על פי נתונים שלהם היה מספרם ביולי 70 , כ-000 1919 איש , ולצדם התקיים מיעוט יהודי גדול שמנה בשנת 46 , 500 1920 נפש 36 % – מכלל האוכלוסייה . בנוסף , חיו בעיר בלארוסים , ליטאים ומספר קטן של רוסים וגרמנים . הרוסים והבלארוסים פעלו בדרך כלל בשיתוף פעולה . יחס השלטונות אל היהודים והקשר בינם ובין המיעוטים האחרים הושפעו במידה רבה מההתפתחויות שחלו בשנים האחרונות של מלחמת 11 דב לוין , עמ' . 222 12 קלויזנר , 'עמ . 156 13 שלמה אטאמוק : יידן אין ווילנע , אקציע געזעלשאפט ליטאנוס" , " ווילנע , , 1990 עמ' . 98 העולם הראשונה , ומהחלטות ועידת ורסאי . בעיקר נודעה חשיבות להתרחשויות בין השנים 1917-1920 שבהן חלו חילופי שלטון תדירים . שינויים אלה הביאו להידרדרות במצבה הכלכלי של האוכלוסייה , פגעו במקורות ההכנסה ועוררו , במיוחד בקרב היהודים , חששות כבדים באשר לעתיד . התושבים , ובעיקר הפולנים , האשימו את היהודים בשיתוף פעולה עם משטרים קודמים וראו בהם אחראים לתלאות שפקדו אותם . כך למשל ...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'