ב. פעילות מפלגתית־ציונית בווילנה

התנועות הציוניות העבירו לווילנה את פעילותן העיקרית , וככל שהדבר התאפשר – את מנהיגיהן וחבריהן מהשורה , בין היתר : . 1 ההנהגה הראשית של הנוער הציוני בפולין מתבססת בעיר , 1 , כ-400 איש . . 2 מועצת "בית"ר" מתכנסת בעיר ומשתתפים בה נציגים מליטא , 1 , 1-400 , 000 חברי "בית , "ר" אצ"ל ורוויזיוניסטים . . 3 מרכז החלוץ מכנס בווילנה את חבריו , אחרי שבשלב מוקדם יותר , עם עזיבת פולין , הוא התמקם בקובל , שבינתיים הועברה לשליטת ברית- המועצות , 2 , כ-000 איש , מכל התנועות . . 4 הנהגת "השומר הצעיר" עוברת מפולין לווילנה ומנסה לרכז בה את כל חבריה , כ-700 איש . . 5 במסגרת הנהלת הישיבות נעשות פעולות לרכז בעיר כמה שיותר בחורי ישיבה , 2 , 440 ועוד כ-170 רבנים ומורים . . 6 בעיר מוקם "המשרד הארץ-ישראלי" הכפוף לסוכנות היהודית בירושלים ומוסמך לחלק סרטיפיקטים לארץ-ישראל . בראשו עומדים שלושה מנהיגים המייצגים את "הציונים הכלליים , " "המזרחי" ו"פועלי ציון . " . 7 התנועות הציוניות מפעילות קיבוצי" הכשרה , " על פי השתייכות מפלגתית ( קיבוץ "שחרייה" התמקם ב"בתים הזולים" ברחוב סובוץ , ' אשר לאחר חיסול הגטו הפכו למחנה הק"פ ...  אל הספר
מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'