בני משפחה במחנה הק"פ ‭.2005-ב‬ מימין לשמאל: חנן קמנמן ואביו, אברהם קמנמן, בן דודו של המחבר, אליעזר עינת, אחי המחבר, תומר וחיים, בניו של המחבר, המחבר, יעקב קמנמן, בן דודו, סיגל הורביץ, בתו של אליעזר ואורה, אשתו. כורעים ברך: רועי, נכדו של אברהם, שי, בנו של אליעזר, לאה, אחות יעקב.