המחבר (משמאל) עם אמו אתל ואחיו אליעזר בביתם בלודז' 1950