טיול של השומר הצעיר ליד לודז' עם חברים, ‭.1948‬ המחבר בשורה העליונה, שלישי מימין, האח אליעזר ראשון מימין בשורה אמצעית