וילנה אחרי השחרור, ‭.1946‬ משמאל: המחבר, אחיו אליעזר ובן דודו אברהם (אברמקה)