בית הספר היהודי בווילנה, ‭,1945‬ המחבר בשורה השנייה מלמטה, שלישי משמאל; אחיו אליעזר בשורה שלישית מלמטה, שלישי משמאל; בן דודו אברהם בשורה שלישית, חמישי משמאל